Jak korzystać z pomocy wolontariuszy w czasie kampanii wyborczej?

Realizacja strategii kampanii wyborczej bez wsparcia ze strony ochotników może być bardzo trudna, a przede wszystkim kosztowna. Jest wiele zadań, które można powierzyć właśnie młodym, zaangażowanym osobom. Warto pamiętać, że każdy wolontariusz jest bardzo cenny, również dlatego, że zdecydował się udzielić wsparcia kandydatowi nie ze względu na spodziewane korzyści materialne, ale wiarę w jego sukces. Taka motywacja stanowi potencjał, którego nie wolno zmarnować.

Dlatego ważne jest, aby koordynator ochotników był jednocześnie liderem, który potrafi jednoczyć wolontariuszy wokół wspólnego celu, zachęcać ich do pracy i wynagradzać poniesiony wysiłek.

Rekrutacja wolontariuszy

Rekrutację ochotników warto rozpocząć od przygotowania ankiety, w której chętni będą mogli wyrazić swoje zainteresowanie wolontariatem w czasie kampanii wyborczej. Taką ankietę można umieścić:

 • na stronie internetowej – dobrze, jeśli jest to formularz gotowy do wysłania ze strony, a nie np. PDF, który trzeba wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą; pamiętajmy, że dla młodych ludzi proste rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie są czymś naturalnym,
 • w ulotce, gazetce – dobrze, jeśli jest w miejscu, które umożliwia łatwe jej wycięcie.

Przykład:

Ankieta ochotnika

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń należy opracować bazę danych osób, które wyraziły zainteresowanie wolontariatem. Nawet jeśli nie wszyscy udzielą kandydatowi wsparcia w tej kampanii wyborczej, warto zachować ich dane kontaktowe na przyszłość.

Zadania, których realizację można powierzyć wolontariuszom:

 • zbieranie podpisów,
 • ankietowanie wyborców,
 • roznoszenie ulotek i innych materiałów tj. gazetki,
 • rozklejanie plakatów,
 • towarzyszenie kandydatowi w czasie odwiedzin u wyborców,
 • wykonywanie telefonów w celu zachęcenia wyborców do poparcia kandydata,
 • pisanie i wysyłanie listów oraz e-maili do wyborców,
 • organizacja transportu dla kandydata i członków sztabu,
 • przygotowywanie spotkań kandydata,
 • rekrutacja innych ochotników,
 • przekonywanie innych do głosowania na kandydata np. własnej rodziny, znajomych.

Lista ta nie jest kompletna i zależy od obranej strategii kampanii wyborczej.

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.

W artykule zostały wykorzystane materiały graficzne opublikowane na oficjalnych profilach partii i polityków w social media, oraz materiały wyborcze opracowane podczas kampanii. 


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek