Jak napisać CV?
Kategoria: Personal branding

Fragment pochodzi z książki „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera”.

Przy pisaniu CV trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze, jaki jest cel CV – czy staram się o pracę, kontrakt jako konsultant lub menedżer, o przyjęcie na studia podyplomowe, o stypendium. Po drugie, dla kogo piszę to CV – czy jest to komisja rekrutacyjna, headhunter, potencjalny mentor. Po trzecie, w jaki sposób chciałbym być postrzegany – jako świetnie wykształcony profesjonalista z określonymi umiejętnościami, czy też jako doświadczony praktyk. Dopiero wówczas mogę się zastanawiać nad formą CV, kolejnością opisywanych kwalifikacji i tak dalej.

Nie znaczy to oczywiście, że forma jest nieistotna. Brałem udział w rekrutacji wielu pracowników i przeglądałem setki CV. Gdybym miał podać kilka reguł, o których nie zawsze pamiętają kandydaci, to skoncentrowałbym się na opisanych dalej, które ująłem w formie pytań.

Trzy najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać, pisząc CV

CV należy dopasować do potrzeb odbiorcy. Spójrz na siebie oczami odbiorcy i pomyśl, jakie informacje są dla niego istotne.

Konieczne jest odróżnienie się od innych i zwrócenie na siebie uwagi ciekawą formą (profesjonalny wzór, lepszy papier, jeśli wręczasz CV w wersji drukowanej), ale przede wszystkim oryginalną treścią.

Trzeba być uczciwym, konkretnym i zamieścić w CV tylko informacje naprawdę istotne z punktu widzenia odbiorcy, jak również unikać konfabulacji na temat własnych doświadczeń.

Jak długie powinno być CV?

Wbrew obiegowym twierdzeniom nie ma uniwersalnej zasady, która nakazywałaby, że CV powinno zmieścić się na jednej stronie. Owszem, jeśli jest to CV studenta czy absolwenta bez doświadczenia zawodowego, wtedy zwykle objętość ta jest optymalna, ale jeśli ktoś ma już spore doświadczenie, jego CV może obejmować nawet trzy strony. Raczej unikałbym przekraczania czterech stron – wówczas warto się zastanowić, czy wszystkie podawane informacje są naprawdę istotne.

Jakie informacje powinno zawierać CV?

Na początku konieczne są dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, telefon, ewentualnie strona internetowa i data urodzenia. Warto pamiętać, aby podany adres e-mail miał profesjonalny charakter typu imię.nazwisko@gmail.com, i.nazwisko@wp.pl lub imię@nazwisko.pl (jeśli masz własną domenę). Źle widziane są niepoważne, zabawne adresy e-mail, jak również adresy służbowe przyznane u innych pracodawców. Podając numer telefonu, trzeba pamiętać, aby odbierać połączenia przychodzące w odpowiedni sposób, na przykład mówiąc: „Jan Kowalski, słucham?”, a nie „Halo, kto mówi?”.

Myślę, że nie jest potrzebne dodawanie w CV informacji o płci, stanie cywilnym czy obywatelstwie, chyba że wynika to ze specyficznych uwarunkowań lub wymagań.

Pierwszym ważnym elementem CV jest tak zwana deklaracja celu, czyli wskazanie, jakie są Twoje cele, co masz do zaoferowania i jakie korzyści daje współpraca z Tobą. Powinny to być informacje krótkie i zwięzłe.

Drugim elementem jest opis kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności i osiągnięć istotnych z punktu widzenia odbiorcy, co można określić mianem profilu zawodowego. Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym należy podawać w kolejności chronologicznej, od najnowszych, najbardziej aktualnych do najstarszych. Jeśli nauka w danym miejscu czy zatrudnienie u określonego pracodawcy nadal trwa, musisz to wyraźnie zaznaczyć, pisząc „2011 – nadal” lub tylko „2011 – ”.

Warto pamiętać o precyzyjnym formułowaniu przekazu – jeśli podajesz znajomość języków obcych, a inne dane nie wskazują stopnia tej znajomości, na przykład ukończone studia zagraniczne, dobrze jest odnieść się do skali CEFR (The Common European Framework of Reference for Language) lub wymienić konkretne certyfikaty wraz z datą ich uzyskania. Jeśli podkreślasz dobrą znajomość obsługi komputera, warto podać systemy operacyjne i programy, które nie mają przed Tobą tajemnic, na przykład zamiast pisać „znajomość MS Office”, doprecyzować, że chodzi o MS Word, MS Excel, MS Power Point. Inaczej ktoś mógłby z góry założyć, że znasz również MS Access, co nie jest dość częste, lub co gorsza uznać, że żadnego z tych programów nie znasz dobrze.

Trzecim elementem są informacje, które pokazują pozytywne cechy Twojej osobowości, charakteru. Jest to także miejsce na przedstawienie dodatkowych osiągnięć, ciekawych zainteresowań, takich jak wspinaczka wysokogórska, dalekie podróże, udział w zawodach sportowych lub znajomość opery. Tutaj możesz również napisać o swoim zaangażowaniu na przykład w działalność charytatywną, działalność kół naukowych czy organizacji harcerskich.

Bardzo często w CV podawane są ogólne informacje, na przykład zainteresowania: sport, muzyka, literatura. Nic nie mówią one o autorze CV, lepiej więc przygotować dokładniejszy opis: regularny start w maratonach, muzyka klasyczna, poezja.

Należy pamiętać, że nie trzeba pisać wszystkiego o swoim doświadczeniu zawodowym, uzyskanych certyfikatach czy zainteresowaniach, zwłaszcza jeśli ma to spowodować, że dokument będzie miał objętość kilku stron A4. Co więcej, CV jest dokumentem żywym i pewne wydarzenia z perspektywy czasu stają się mało istotne.

Więcej o przygotowaniu dobrego CV znajdziesz w książce „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera”, którą można kupić tutaj.

2___BOOK_cover

Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek