Jak określić swoją taktykę wyborczą?

Określenie taktyki wyborczej oznacza wybór metod prowadzenia kampanii wyborczej. Aby podjąć właściwą decyzję w tym zakresie należy przeanalizować:

  • cechy osobowościowe kandydata np. czy lubi kontakt z ludźmi? Jak się czuje w trakcie wystąpień publicznych? Czy zna nowoczesne technologie i potrafi je wykorzystywać?
  • status kandydata – czy startuje w wyborach jako kandydat niezależny czy też jest wpisany na listę komitetu wyborczego?
  • status ugrupowania, z którym jest związany kandydat – ugrupowanie rządzące czy opozycyjne?
  • doświadczenie polityczne kandydata – kolejna kadencja czy debiut na scenie politycznej?

Istnieje kilka podstawowych metod prowadzenia kampanii wyborczej, każda z nich zostanie dokładnie omówiona w kolejnych wpisach. Poniżej jedynie krótkie charakterystyki.

Kampania bezpośrednia

Jej istotą jest bezpośredni kontakt kandydata z wyborcą np. w trakcie spotkań, festynów, zbierania podpisów czy odwiedzin u wyborcy w domu.

Metoda ta daje kandydatowi możliwość poznania swoich wyborców, czasem również z imienia i nazwiska, oraz podjęcia krótkiej rozmowy. Najlepiej sprawdza się w wyborach samorządowych i w małych okręgach wyborczych, gdzie istnieje realna szansa na dotarcie do znacznej liczby wyborców.

Kandydat, aby prowadzić kampanię bezpośrednią, nie potrzebuje ogromnych środków finansowych, ale powinien być przygotowany na poświęcenie dużej ilości własnego czasu i energii.

Kampania pośrednia

 

Jej istotą jest kontakt kandydata z wyborcą za pośrednictwem mediów tj. prasa, radio, telewizja, internet oraz social media.

Zastosowanie tej metody jest niezbędne w większych okręgach wyborczych, gdyż tylko przekaz medialny ma szansę dotrzeć do dużej grupy wyborców.

Promocja w mediach wiąże się oczywiście z kosztami. Jednak to nie powinno nas zniechęcać do kampanii pośredniej. Po pierwsze, ceny ogłoszeń w lokalnej prasie czy reklam w lokalnym radiu wcale nie muszą być bardzo wysokie. Po drugie, istnieje możliwość bezpłatnego kształtowania wizerunku w mediach, jako że dziennikarze są zainteresowani przebiegiem kampanii wyborczej i kandydatami. Niezbędna jednak jest do tego umiejętność skutecznej współpracy z mediami, czemu również będzie poświęconych kilka artykułów.

Kampania ukierunkowana

 

Jej istotą jest skierowanie przekazu do wybranej grupy wyborców. Daje to możliwość bardzo dokładnego dopasowania treści przekazu, co może zachęcić wyborców do zainteresowania się naszą kandydaturą. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie kampanii ukierunkowanej wymaga dużo czasu, który jest potrzebny na poznanie wyborców i opracowanie szczegółowego przekazu.

Kampania negatywna

 

Jej istotą jest dyskredytacja konkurenta oraz podważanie jego wiarygodności poprzez ataki dotyczące cech osobowych, zachowania czy głoszonych poglądów.

Może być to metoda skuteczna, choć w znacznej mierze zależy to od wiarygodności naszej argumentacji i rodzaju wykorzystywanych środków. Kampania negatywna najlepiej sprawdza się, gdy mamy do czynienia z rywalizacją dwóch kandydatów. W większej grupie polityków przekaz może nie być do końca czytelny albo może zdyskredytować atakowanego i atakującego, a wtedy zyska ten trzeci, który nie brał udziału w sporze.

W ten oto sposób nakreśliliśmy strategię kampanii wyborczej, która obejmuje:

  • cele,
  • analizę czynników, od których zależy nasz sukces,
  • analizę elektoratu,
  • temat kampanii wyborczej i program wyborczy,
  • środki niezbędne do realizacji kampanii wyborczej,
  • taktykę prowadzenia kampanii wyborczej.

Teraz możemy przystąpić do szczegółowego zaplanowania naszej kampanii wyborczej, czyli przygotowania listy zadań i kalendarza.

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora. 

W artykule zostały wykorzystane materiały graficzne opublikowane na oficjalnych profilach partii i polityków w social media oraz materiał opublikowany na portalu YouTube.


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek