Jak przygotować listę zadań i kalendarz kampanii wyborczej?

Sukces kampanii wyborczej w istotnym stopniu zależy od prawidłowego jej zaplanowania, do czego niezbędna jest właśnie lista zadań oraz harmonogram ich wykonania, czyli kalendarz kampanii wyborczej. Są one potrzebne bez względu na rodzaj kampanii wyborczej (przed wyborami parlamentarnymi, samorządowymi) oraz jej szczebel (gmina, powiat, województwo, kraj).

Plan kampanii wyborczej powinien wynikać z przyjętej wcześniej strategii kampanii wyborczej, czyli być zgodny z ustalonymi celami kampanii wyborczej, taktyką oraz środkami.

Dobry plan ułatwia podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie oraz jasno wyznacza członkom zespołu ich cele i zadania.

Realizację przyjętego wcześniej planu należy systematycznie kontrolować oraz wprowadzać niezbędne zmiany wynikające z aktualnych okoliczności.

Lista zadań

Zacznijmy od sporządzenia listy zadań, które mają być wykonane przez kandydata i jego sztab wyborczy. Następnie należy nadać im rangę ważności, czyli podzielić zadania na:

  • najważniejsze tj. złożenie wniosku o rejestrację kandydata,
  • ważne tj. przygotowanie wzorów ulotek i wydruk pierwszej serii,
  • mniej ważne, których wykonanie nie jest konieczne tj. wydruk drugiej serii ulotek.

Kalendarz kampanii wyborczej

Przygotowanie kalendarza oznacza umiejscowienie poszczególnych zadań z listy w czasie. Warto kupić duży kalendarz podręczny, najlepiej taki, w którym jedna strona odpowiada jednemu dniu, ponieważ będziemy potrzebować dużo miejsca na notatki.

W pierwszej kolejności do kalendarza powinniśmy wpisać daty, które wynikają z przepisów prawa.

Przykład:

Wybory samorządowe 2006 – najważniejsze daty

11 września 2006 roku – wyznaczenie daty wyborów przez Prezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego

23 września 2006 roku – ostateczny termin zawiadomienia PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

13 października 2006 roku – ostateczny termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych

18 października 2006 roku – ostateczny termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od 28 października 2006 roku – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

10 listopada 2006 roku o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej

12 listopada 2006 roku w godz. 600-2000 – głosowanie

Następnie należy wpisać do kalendarza pozostałe zadania: na czerwono można zaznaczyć te najważniejsze, na zielono ważne, na niebiesko mniej ważne. Warto stosować wszelkie metody, które sprawią, że kalendarz będzie czytelny i praktyczny, a przede wszystkim uchroni nas przed przeoczeniem ważnego terminu.

Przykład:

Jeden dzień z kalendarza wyborczego

Kalendarz warto stworzyć również na karcie dużego formatu np. A1 (594mm×841mm). W tej postaci powinien się on znajdować w biurze wyborczym, ale w miejscu, które będzie dostępne tylko dla pracowników sztabu, a nie np. dziennikarzy czy gości.

Na karcie powinno być dużo miejsca na dodawanie kolejnych zadań, dopisywanie szczegółowych wytycznych czy nanoszenie zmian.

Przykład:

Kalendarz ścienny

W obydwu rodzajach kalendarza należy na bieżąco wykreślać zadania, które zostały już wykonane.

Jeśli na początku kampanii wyborczej jest nam trudno wyznaczyć dokładne daty realizacji wszystkich zadań, warto rozpocząć od planu tygodniowego, który wraz z upływem czasu będzie uszczegóławiany.

Polecam również założenie dziennika kampanii wyborczej, w którym będą zapisywane:

  • wszelkie błędy popełnione w trakcie trwania kampanii,
  • powody, dla których pewne zaplanowane przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane,
  • dobre pomysły i błędy konkurentów,
  • wytyczne na przyszłość.

Jest to bezcenne źródło informacji, które można z pożytkiem wykorzystać w trakcie następnych kampanii wyborczych.

W ten sposób zamykamy etap budowania strategii i planowania kampanii wyborczej, czas przystąpić do jej realizacji. Rozpoczniemy od zorganizowania zespołu i sztabu wyborczego.

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek