Jak zorganizować skuteczny sztab wyborczy?

Sukces kampanii wyborczej w znacznej mierze zależy od tego, czy dysponujemy zespołem, który będzie potrafił zrealizować opracowaną wcześniej strategię i plan.

Organizowanie zespołu należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Im więcej czasu jego członkowie będą mieli na wzajemne poznanie się i ustalenie zasad współpracy, tym efektywniej będzie ona przebiegać.

W skład zespołu powinni wchodzić przede wszystkim:

 • członkowie sztabu wyborczego,
 • ochotnicy (wolontariusze).

Nie sposób określić, ile osób ma liczyć taki zespół. Ważne, aby w zespole znalazły się osoby pełniące wszystkie funkcje, o których mowa w artykule.

Od czego zacząć organizowanie zespołu?

Najlepiej od przyjemnego i niezobowiązującego wydarzenia, jakim może być np. przyjęcie otwierające. Wśród osób zaproszonych powinni się znaleźć:

 • członkowie rodziny,
 • przyjaciele,
 • znajomi,
 • osoby, które mogą nam pomóc w kampanii,
 • osoby, które powinny zostać poinformowane o naszej decyzji,
 • przedstawiciele lokalnych kręgów opiniotwórczych.

Na tym spotkaniu kandydat ogłasza, że podjął decyzję o kandydowaniu w najbliższych wyborach oraz zwraca się z prośbą o wsparcie, czyni to jednak w sposób ogólnikowy – w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, aby rozmawiać o szczegółowych zasadach wsparcia, a tym bardziej wymagać od gości jednoznacznych deklaracji.

Po spotkaniu warto do wszystkich gości wysłać podziękowanie za ich przybycie.

Jak kontynuować pracę nad budowaniem zespołu?

Osoby, które po pierwszym spotkaniu wyrażą zainteresowanie wsparciem kandydata, warto zaprosić na drugie spotkanie poświęcone sprawom merytorycznym. Jest to właściwy czas na prezentację własnego programu wyborczego, strategii kampanii wyborczej oraz możliwości wsparcia.

Pamiętajmy, że form wsparcia może być wiele:

 • wsparcie merytoryczne np. doradztwo w zakresie kontaktów z mediami,
 • materialne np. przelew na konto,
 • moralne np. rekomendacje we własnym środowisku zawodowym.

Każda osoba powinna dokładnie i realistycznie ocenić swoje możliwości, kompetencje oraz ilość czasu, jaki może poświęcić na zaangażowanie się w ramach kampanii wyborczej. Dlatego w czasie spotkania ponownie nie należy oczekiwać jednoznacznych deklaracji, chyba że pojawią się one z inicjatywy naszych gości.

Po spotkaniu również warto do wszystkich uczestników wysłać stosowne podziękowanie.

Jak dokonać podziału obowiązków?

Gdy uda nam się zgromadzić przynajmniej kilka osób gotowych udzielić wsparcia, należy rozpocząć kształtowanie zespołu.

Jak mowa powyżej, w skład zespołu powinni wchodzić przede wszystkim członkowie sztabu wyborczego oraz ochotnicy. Zespół należy budować w taki sposób, aby sztab wyborczy liczył jak najmniej osób, a krąg wolontariuszy był jak największy.

Określenie czytelnej struktury oraz przypisanie każdej osobie zakresu obowiązków jest niezbędne, aby praca przebiegała sprawnie.

Jedna osoba może pełnić wiele funkcji (to zależy od tego, jak licznym zespołem dysponujemy), ale nie należy dopuścić do sytuacji, gdy jedna funkcja jest pełniona przez więcej niż jedną osobę.

Przykład:

Struktura sztabu wyborczego

Szef sztabu

Wymagania:

 • zaufanie kandydata,
 • doświadczenie i zmysł polityczny,
 • znajomość okręgu wyborczego,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność.

Zadania:

 • kierowanie sztabem wyborczym, zespołem i przebiegiem kampanii wyborczej,
 • udział w podejmowaniu decyzji dot. sposobu prowadzenia kampanii wyborczej,
 • udział w organizacji zespołu i podziale obowiązków,
 • zarządzanie sprawami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi biura wyborczego,
 • akceptacja materiałów wyborczych, notatek prasowych,
 • udział, u boku kandydata, w jego ważnych spotkaniach, konferencjach prasowych i debatach.

Przykład:

Joachim Brudziński – szef sztabu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach

Krzysztof Brejza – szef sztabu wyborczego Koalicja Obywatelska w nadchodzących wyborach

Robert Biedroń – szef sztabu wyborczego Lewica w nadchodzących wyborach

Krzysztof Hetman – szef sztabu wyborczego Koalicja Polska w nadchodzących wyborach

Asystent kandydata

Wymagania:

 • zaufanie kandydata,
 • umiejętność organizacji pracy.

Zadania:

 • udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy kandydatowi,
 • prowadzenie kalendarza kandydata oraz dbałość o przestrzeganie terminów.

Rzecznik prasowy

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe związane z dziennikarstwem, public relations.

Zadania:

 • koordynacja kampanii medialnej,
 • opracowanie listy istotnych mediów,
 • przygotowanie zestawu informacyjnego na temat kandydata dla mediów,
 • udzielanie mediom informacji na temat kandydata i jego kampanii wyborczej np. wywiady, notatki prasowe, listy do redakcji,
 • kontrola informacji, jakie w mediach ukazują się na temat kandydata oraz jego kontrkandydatów,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • organizacja konferencji prasowych,
 • doradzanie kandydatowi w zakresie kontaktów z mediami.

Dariusz Szymczycha – rzecznik Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku

Osoba odpowiedzialna za materiały wyborcze

Zadania:

 • określenie rodzaju i ilości potrzebnych materiałów wyborczych,
 • określenie sposobu dystrybucji materiałów wyborczych,
 • dbałość o terminowe przygotowanie projektów materiałów wyborczych, ich wydrukowanie i kolportaż.

Osoba ta nie odpowiada natomiast za samo opracowanie projektów materiałów wyborczych, czym powinien zająć się grafik.

Kierownik biura

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność organizacji pracy.

Zadania:

 • koordynacja spraw administracyjnych (np. odbieranie telefonów, rejestracja korespondencji, opracowanie baz danych) i technicznych biura (np. dbałość o sprawność urządzeń),
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie biura,
 • dbałość o porządek w biurze.

Pełnomocnik finansowy – skarbnik

Wymagania:

 • doświadczenie związane z finansami, księgowością lub bankowością,
 • znajomość przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej.

Zadania:

 • pozyskiwanie funduszy na kampanię wyborczą,
 • projektowanie i bieżąca modyfikacja budżetu,
 • otwieranie i kontrola rachunków bankowych,
 • zarządzanie funduszami,
 • prowadzenie księgowości,
 • rozliczanie kampanii wyborczej.

Optymalna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy finansami zajmują się dwie osoby: jedna pozyskuje fundusze, a druga decyduje o sposobie ich wydatkowania.

Prawnik

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze,
 • doświadczenie związane z kampanią wyborczą i wyborami,
 • znajomość przepisów regulujących przebieg kampanii wyborczej.

Zadania:

 • dbałość o przestrzeganie przepisów przez kandydata i jego sztab,
 • realizacja formalności związanych z rejestracją kandydata,
 • doradztwo w sprawach prawnych,
 • interwencje w sytuacji, gdy konkurencji nie przestrzegają przepisów.

Koordynator ochotników

Zadania:

 • pozyskiwanie ochotników,
 • motywowanie ochotników do pracy,
 • pośrednictwo pomiędzy sztabem wyborczym a zespołem ochotników,
 • podział obowiązków pomiędzy ochotników,
 • nadzór nad realizacją zadań przez ochotników.

Doradcy

Ugrupowania polityczne często korzystają ze wsparcia doradców, dzieje się to jednak przede wszystkim na poziomie władz krajowych i regionalnych oraz w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, europejskimi i prezydenckimi. Zadaniem doradców jest często opracowanie strategii kampanii wyborczej oraz kształtowanie wizerunku ugrupowania/kandydata.

Funkcję doradców mogą pełnić dziennikarze, psychologowie, socjologowie, specjaliści ds. marketingu i PR, styliści i wizażyści.

W czasie wyborów większość kandydatów nie może jednak pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalnego doradcy. Warto jednak korzystać ze szkoleń, czytać poradniki. Jeśli nasze ugrupowanie nie zapewnia żadnych form dokształcania, warto zgłosić takie zapotrzebowanie.
Ważną częścią naszego zespołu, obok opisanego wyżej sztabu wyborczego, są ochotnicy.

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.

W artykule zostały wykorzystane materiały graficzne opublikowane na oficjalnych profilach partii i polityków w social media


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek