Kampania bezpośrednia – odwiedziny wyborcy

Odwiedziny u wyborcy są doskonałą okazją do dostarczenia materiałów wyborczych, to jest ulotki czy broszury. Kandydat powinien składać takie wizyty osobiście. Metoda „od drzwi do drzwi” najlepiej sprawdza się podczas kampanii samorządowej, zwłaszcza w mniejszych okręgach, gdzie jest szansa dotarcia do znaczącej liczby wyborców. Niemniej powinna być również obecna w ograniczonej formie podczas wyborów parlamentarnych. Nie wymaga ona dużych środków finansowych, jest jednak bardzo czasochłonna, dlatego można polecić ją tym kandydatom, którzy dysponują skromnym budżetem, ale za to mają czas na prowadzenie swojej kampanii wyborczej. Ta metoda może być cenna zwłaszcza dla tych kandydatów, którzy nie zajmują czołowych miejsc na listach wyborczych i walczą o to, aby wyróżnić się na tle innych. Czasem siła osobistego spotkania może być tak duża, że okaże się ważniejsza niż przynależność polityczna osoby startującej w wyborach czy jej szczegółowy program, bo wyborca po prostu zagłosuje na kogoś, kogo już zna.

Jeśli ze względu na rozmiar okręgu wyborczego lub ograniczoną ilość czasu kandydat nie jest w stanie osobiście odwiedzać wyborców, może zaangażować do tego ochotników. Ważne jest jednak ich przeszkolenie i odpowiednie przygotowanie do realizacji zadania.

Dla ochotników należy przygotować:

 • mapę obszaru, na którym prowadzona jest akcja odwiedzania wyborców, wraz ze wskazaniem konkretnych ulic bądź osiedli; można też wykorzystać do tego odpowiednią aplikację w smartfonie;
 • formularz z nazwą ulic, numerami domów, rubryką na wpisanie reakcji mieszkańców;
 • odpowiednią liczbę materiałów wyborczych, które mają być wręczane osobom odwiedzanym;
 • identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz logotypem ugrupowania;
 • notes i długopis.

Wizyty powinny być prowadzone w parach, a najważniejsze reguły obowiązujące podczas odwiedzania wyborców to:

 • Nie można pozwolić sobie na marnowanie czasu. Oznacza to, że kluczowe informacje należy przekazać wyborcy w sposób szybki i treściwy, ale taktowny. Trzeba się przedstawić, poprosić o udzielenie poparcia w wyborach oraz wręczyć ulotkę, a następnie podziękować za poświęcony czas i życzyć miłego popołudnia bądź wieczoru.
 • Zawsze należy być grzecznym. Bez względu na reakcję osób odwiedzanych trzeba zachować spokój i zimną krew.
 • Należy unikać długich dyskusji i polemik. Dotyczy to zwłaszcza osób, które są gorącymi zwolennikami konkurentów – nie ma sensu przekonywać ich na siłę do zmiany decyzji. Podobnie jest z osobami, które w ogóle nie są zainteresowane tematem.
 • Nie przyjmować zaproszenia do mieszkania. Wynika to ze względów bezpieczeństwa.
 • Należy starannie dobierać czas odwiedzin - najbardziej odpowiednie są godziny popołudniowe lub wczesne godziny wieczorne, do 20:00.
 • Uważnie obserwować reakcje wyborcy i kierować się intuicją, co pozwala ocenić jego preferencje polityczne, a zatem to, czy jest potencjalnym zwolennikiem, czy też przeciwnikiem danego kandydata
 • Do nastawienia odwiedzanego wyborcy należy dostosować swój sposób zachowania.

Jeśli ochotnicy odwiedzają wyborców w zespołach dwuosobowych, jeden z nich może prowadzić rozmowę z osobą odwiedzaną, a drugi pilnować zegarka i w odpowiednim momencie dać rozmówcom do zrozumienia, że czas spotkania dobiega końca ze względu na konieczność odwiedzenia jeszcze wielu mieszkańców. Dzięki temu wyborca nie uzna szybkiego zakończenia rozmowy za nietakt ze strony rozmawiającej z nim osoby. Ponadto jedna osoba powinna być odpowiedzialna za sporządzanie notatek - najważniejsze jest wpisanie do formularza kluczowej informacji, czyli jaka była reakcja poszczególnych wyborców na kandydata. Ważne, żeby notatki nie były sporządzane w obecności wyborcy, tylko już po zakończeniu spotkania. Reakcję można oceniać w skali pięciostopniowej:

zdecydowanie pozytywna – zwolennik;
pozytywna – możliwy zwolennik;
obojętna – osoba neutralna politycznie;
negatywna – zwolennik innego kandydata;
zdecydowanie negatywna – przeciwnik.

Przy składaniu odwiedzin spotkać się można: ze zwolennikami, z przeciwnikami, z osobami neutralnymi, z nieobecnością wyborcy.

 • Odwiedziny u zwolennika

Paradoksalnie zwolennikowi nie należy poświęcać wiele czasu, gdyż on i tak zagłosuje zgodnie z naszym życzeniem, lepiej zatem przeznaczyć ten czas na przekonywanie niezdecydowanych. Osoby bardzo zainteresowane tematem i kandydatem warto zaprosić do biura wyborczego – być może zdecydują się na pomoc w kampanii.

 • Odwiedziny u przeciwnika

Jeśli odwiedzany wyborca okaże się zdecydowanym przeciwnikiem, to nie warto poświęcać czasu na rozmowę z nim. Podobna zasada dotyczy osób, które nie są zainteresowane polityką i z góry deklarują, że na pewno nie wezmą udziału w wyborach. W sytuacji gdy rozmówca jest niesympatyczny lub agresywny ważne jest zachowanie zimnej krwi i jak najszybsze zakończenie spotkania.

 • Odwiedziny u osoby neutralnej

Jest to najczęstszy przypadek, a jednocześnie dający największe szanse na pozyskanie nowych wyborców, bo to właśnie na osobach niezdecydowanych należy skoncentrować uwagę w czasie odwiedzin i to im trzeba poświęcić najwięcej czasu, przekonując do udziału w wyborach i oddania głosu na kandydata. Warto również zapytać je o sprawy dla nich najważniejsze i o nurtujące je problemy.

 • Nieobecność wyborcy

Warto przygotować się również na sytuację, gdy odwiedzany wyborca będzie nieobecny i dołożyć starań, aby taka osoba miała świadomość, że akcja odwiedzin w ogóle była prowadzona. Na tę okazję można albo przygotować albo specjalną ulotkę, która oprócz właściwej treści będzie zawierała informację o próbie odwiedzin, albo zostawić oprócz ulotki dodatkową kartkę z informacją o odwiedzinach. Można ją napisać odręcznie, a następnie skserować w kolorze, dzięki czemu będzie sprawiała wrażenie spersonalizowanej wiadomości przygotowanej specjalnie dla danego wyborcy.

Więcej o kampanii bezpośredniej napisałem w książce Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, gdzie można znaleźć również przykładowe ankiety i schematy rozmów z wyborcami.

3___BOOK_cover

W artykule zostały wykorzystane materiały graficzne opublikowane na oficjalnych profilach partii i polityków w social media, oraz materiały wyborcze opracowane podczas kampanii. 

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek