Kampania bezpośrednia – spotkania publiczne

Zasięg oddziaływania spotkań jest mniejszy niż występów medialnych, ale może to być bardzo skuteczny sposób dotarcia do wyborców w wyborach lokalnych, zwłaszcza jeśli uczestnicy spotkania bądź jego temat gwarantują zainteresowanie wyborców i ich obecność.

Na początku należy ustalić termin i miejsce spotkania oraz ewentualnie określić tematy wiodące. Dysponując tymi informacjami, można bowiem rozpocząć jego promocję odpowiednio wcześniej. Ważne jest również zaproszenie gości oraz mediów i ustalenie podstawowych zasad, czyli: ile będzie trwało spotkanie, ile czasu do dyspozycji będzie miał każdy z kandydatów, czy jak będzie przebiegała debata.

Temat spotkania powinien mieć coś wspólnego z tematem kampanii wyborczej kandydata, być ważny i atrakcyjny dla wyborców. Należy unikać tematów zbyt abstrakcyjnych lub ogólnych. Wyborców na pewno bardziej zainteresuje budowa obwodnicy ich miasta niż międzynarodowe porozumienie w sprawie emisji CO2.

Nie wolno zapominać o kwestiach organizacyjnych i logistycznych, takich jak wyposażenie i nagłośnienie sali, a w niektórych przypadkach poinformowanie policji o planowanym wydarzeniu. Lepiej wybrać salę mniejszą i wypełnić ją po brzegi niż salę dużą, w której uczestnicy spotkania będą sprawiali wrażenie nielicznej grupy zainteresowanych.

Jeśli w spotkaniu czy debacie mają wziąć udział konkurenci, warto dokładnie zapoznać się z ich programem, w szczególności w zakresie tematu, który ma być poruszany. Należy przeanalizować ich wypowiedzi medialne i w miarę możliwości rozpoznać słabe punkty lub niekonsekwencje. Jeśli program spotkania przewiduje zadawanie pytań przez publiczność, można wcześniej poprosić swoich zwolenników o zadanie trudnych pytań konkurentom. Warto również, jeśli takowe posiadamy, zabrać ze sobą materiały wyborcze konkurenta  z poprzedniej kampanii. Wyobraźmy sobie na przykład debatę kandydatów na burmistrza, podczas której rywal obecnego burmistrza wyciąga jego ulotkę wyborczą i zaczyna czytać niezrealizowane obietnice.

W trakcie spotkania albo po jego zakończeniu należy opublikować zdjęcia i/lub wideo ze spotkania na swoich profilach w mediach społecznościowych. Warto też rozesłać do mediów notatkę prasową z jego krótkim podsumowaniem, aby również ci dziennikarze, którzy nie byli obecni, mieli szansę wspomnieć o tym wydarzeniu.

Rodzajem spotkania bezpośredniego jest festyn. Służy on raczej zabawie niż merytorycznej rozmowie, gdyż przede wszystkim odwołuje się do emocji. Warto go uatrakcyjniać występami zespołów muzycznych lub poczęstunkiem. Festyn może być dobrą okazją do kolportażu gadżetów wyborczych, takich jak baloniki czy cukierki dla dzieci lub długopisy i parasole dla dorosłych.

Więcej o kampanii przeczytać można w książce „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”, gdzie mogą Państwo znaleźć również przykładowe ankiety i schematy rozmów z wyborcami.

3___BOOK_cover

W artykule zostały wykorzystane materiały graficzne opublikowane na oficjalnych profilach partii i polityków w social media, oraz materiały wyborcze opracowane podczas kampanii. 

Ten materiał może być wykorzystany za zgodą autora na innych stronach internetowych pod warunkiem pozostawienia treści i informacji o autorze w niezmienionej formie i z aktywnymi linkami do strony autora.


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek