Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu

Twoje cele – moja pasja

Adresatami niniejszej publikacji są kandydaci w wyborach, osoby zaangażowane w kampanię wyborczą, politycy działający na szczeblu krajowym i samorządowym, eksperci oraz specjaliści PR, a także obserwatorzy życia politycznego, którzy chcą zrozumieć rządzące nim mechanizmy.

Premiera: 2005. | Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Sergiusz-Trzeciak-Mentor-Liderów-Personal-Branding-Marketing-Polityczny-Doradztwo-Szkolenia-Konsulting-Wybory-Wyniki-Wyborów-Coaching-Marki-Osobistej-Kariera-Lidera

Przewodnik stanowi kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej. Adresowany jest do kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli, członków sztabów wyborczych i wolontariuszy. Przydatny jest również dla osób ubiegających się o wybieralne funkcje w organach państwowych, związkach i samorządach zawodowych, organizacjach społecznych i politycznych oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką wyborczą.

Z książki dowiesz się jak:

 • Budować strategię kampanii
 • Planować kampanię
 • Organizować zespół
 • Organizować biuro wyborcze
 • Finansować kampanię wyborczą
 • Przygotowywać materiały wyborcze
 • Zadbać o wizerunek kandydata
 • Przeprowadzić kampanię bezpośrednią
 • Przeprowadzić kampanię pośrednią - medialną
 • Przeprowadzić kampanię ukierunkowaną
 • Przeprowadzić kampanię negatywną
 • Etycznie prowadzić kampanię

W przewodniku został opisany proces budowania strategii kampanii wyborczej, w tym określania jej celów, analizy elektoratu oraz wyboru tematu kampanii. Poruszona została kwestia taktyki prowadzenia kampanii, w zależności od tego, czy jest to kampania bezpośrednia, pośrednia, ukierunkowana czy też negatywna.

W rozdziale poświęconym planowaniu kampanii wyborczej krok po kroku opisuję, jak przełożyć strategię na konkretny plan kampanii wraz z kalendarzem kampanii.

Istotnym elementem prowadzenia kampanii wyborczej jest organizacja zespołu, jego budowanie, podział i egzekwowanie obowiązków. Kolejnym etapem jest organizacja samego biura wyborczego.

W rozdziale o finansowaniu pokazuję, w jaki sposób należy konstruować budżet kampanii, na bieżąco go kontrolować oraz pozyskiwać fundusze.

W przewodniku podpowiadam, według jakich zasad tworzyć materiały wyborcze oraz jak skutecznie budować wizerunek kandydata w czasie kampanii wyborczej, również poprzez przemyślane, dobrze przygotowane wypowiedzi publiczne.

Osobne rozdziały zostały poświęcone poszczególnym typom kampanii wyborczych. Pierwszy z nich to kampania bezpośrednia, prowadzona poprzez zbieranie podpisów, akcje kolportażowe, ankietowanie, odwiedziny u wyborcy oraz spotkania publiczne. Drugi to kampania medialna. W poradniku zwracam uwagę na wszystkie dostępne kanały, czyli prasę, radio, telewizję i Internet oraz podpowiadam, jak zachowywać się w kontaktach z mediami. Kolejny typ kampanii wyborczej to kampania ukierunkowana, czyli skierowana do określonych grup i środowisk. Omówiony został również temat kampanii negatywnej oraz zasady obowiązujące przy jej prowadzeniu.

Następne zagadnienie to etyka kampanii oraz to, jak bronić się, gdy rywale stosują brudną kampanię.

Książka „Kampania wyborcza. Strategia sukcesu” pozwala jej czytelnikom spojrzeć na zagadnienie kampanii wyborczej kompleksowo oraz profesjonalnie. Zapraszam do lektury.

Autor dołożył wielu starań, by poradnik był przystępny, klarowny i ciekawy. Już lektura pierwszych rozdziałów dowodzi, że to się mu udało.

"Rzeczpospolita", 19.08.2002

Książka Sergiusza Trzeciaka przedstawia logiczną i systematyczną analizę przebiegu typowej kampanii wyborczej, warunki sukcesu oraz praktyczne rady i wskazówki, jak sprostać jej wyzwaniom.

Prof. Zbigniew Pełczyński
Przewodniczący Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”
Oxford, kwiecień 2002

Do pobrania są także wybrane fragmenty książki w PDF. Przeglądaj wybrane fragmenty książki online.

Uwaga: nakład wyczerpany, ale nic straconego. Zapraszam do zapoznania się z inną moją książką traktującą o tej samej tematyce w wyczerpujący sposób oraz w poszerzonej formie.