List do wyborcy

Fragment pochodzi z książki „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”.

Cel 

Przekonanie wyborcy do głosowania; list jest więc zwykle (choć nie zawsze) ostatnim elementem kampanii. Jest to jednocześnie najbardziej perswazyjny materiał wyborczy.

Dla kogo

Dla wszystkich kandydatów.

Do kogo

Do wszystkich potencjalnych wyborców lub do starannie wyselekcjonowanej grupy, na przykład do wyborców, którzy głosują po raz pierwszy.

Treść i forma

Niewielu kandydatów decyduje się na wysłanie listów do wyborców, tymczasem jest to bardzo dobry sposób, by wyróżnić się na tle innych. Warto rozważyć zarówno przygotowanie listu ogólnego do wszystkich mieszkańców okręgu wyborczego, jak i listów pisanych z myślą o konkretnych grupach wyborców, na przykład młodych rodzicach lub przedsiębiorcach – w tym zakresie listy bardzo ułatwiają prowadzenie kampanii ukierunkowanej.

List powinien zawierać następujące elementy:

  • wskazanie spraw ważnych dla wyborców;
  • propozycje rozwiązań wskazanych problemów;
  • uzasadnienie własnej kandydatury;
  • podkreślenie znaczenia głosu każdego wyborcy;
  • apel o udzielenie poparcia;
  • wezwanie do działania poprzez głosowanie w dniu… (w liście trzeba przypomnieć datę wyborów).

Powitanie i swój podpis warto napisać odręcznie lub przynajmniej powielić egzemplarz z odręcznym pismem – im bardziej spersonalizowany list, tym większa szansa, że odbiorca poświęci czas na jego lekturę.

Można również napisać list własnoręcznie niebieskim długopisem (oczywiście pismo musi być czytelne), a następnie go zeskanować i powielić. Jest to skuteczny sposób na odróżnienie się od innych, a jednocześnie spersonalizowanie przekazu.

Najważniejsze fragmenty listu należy pogrubić lub wypunktować, aby odbiorca, skanując tekst wzrokiem, zatrzymał się w określonych miejscach. W nagłówku lub stopce trzeba podać swoje dane kontaktowe wraz z adresem biura wyborczego.

Sposób dystrybucji

Dystrybucja poprzez Pocztę Polską jest wskazana w przypadku listów zaadresowanych imiennie. Druki bezadresowe można powierzyć firmie kolporterskiej lub prowadzić dystrybucję samodzielnie.

Przykłady listów do wyborcy można zobaczyć tutaj.

Więcej o liście do wyborcy, jak również innych materiałach wyborczych znajdziesz w książce „Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory”, którą można kupić tutaj.

3___BOOK_cover

Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek