MARKA OSOBISTA A MARKA SAMORZĄDU
Kategoria: Personal branding

Celem szkolenia jest wsparcie samorządowców w kształtowaniu marki osobistej, a przez to w promocji miasta i regionu, które reprezentują. Na szkoleniu poruszane są także zagadnienia związane z budowaniem pozytywnych relacji z mieszkańcami, pracownikami samorządu oraz inwestorami. Silna marka osobista samorządowca ma olbrzymi  wpływ na postrzeganie miasta lub regionu i jest nieodłącznym elementem ich promocji. Uczestnicy szkolenia poznają także zasady skutecznej komunikacji, także w Internecie, oraz wskazówki, jak komunikować się, by nie narażać na szwank reputacji samorządu.

Dla kogo:

 • Prezydenci miast, starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast
 • Pracownicy urzędów (szczególnie z działu ds. promocji i komunikacji miasta)
 • Pracownicy jednostek miejskich
 • Radni sejmików, powiatów, gmin

Dowiedz się więcej na temat mojego doświadczenia

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in. tego:

 • Czym jest marka osobista?
 • Dlaczego potrzebujemy marki osobistej?
 • Jak wykorzystać efekt synergii pomiędzy marką osobistą samorządowca a marką samorządu?
 • Jak przygotować wizję rozwoju osobistego i zawodowego spójnego z wizją samorządu?
 • Jak ustalać cele osobiste i zawodowe zgodne z celami samorządu?
 • Jak budować przekaz na temat swojej osoby i samorządu?
 • Jak prowadzić prezentację (m.in. przedstawianie siebie i samorządu)?
 • Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w JST?
 • Jak prowadzić skuteczną komunikację zewnętrzną (w tym z mieszkańcami, pracownikami JST, inwestorami)?
 • Jak umiejętnie wywierać wpływ w czasie komunikacji z odbiorcami?
 • Jak zarządzać relacjami?
 • Jak współpracować z mediami: zasady obowiązujące w kontaktach z prasą, pozycjonowanie artykułów i wypowiedzi dla prasy, wystąpienia telewizyjne?
 • Jak kształtować markę osobistą w Internecie (profile na portalach społecznościowych, m.in. Facebook)?

Program szkolenia każdorazowo może zostać odpowiednio zmodyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Czas trwania szkolenia jest dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta. Szkolenie ma charakter zamknięty i skierowany jest do zorganizowanych grup.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się za pomocą poniższego formularza i zapytaj o szczegóły.


Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek