Wykształcenie

Twoje cele – moja pasja

a3

2002-2006 Doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, London School of Economics and Political Science. Temat rozprawy doktorskiej: The Influence of Domestic Pressure on Poland’s Negotiation Positions Towards EU Accession (1998-2003) [Wpływ polityki wewnętrznej na kształtowanie się stanowisk negocjacyjnych Polski w negocjacjach z Unią Europejską (1998-2003)].

a4

2000-2001 Program Chevening, Oxford University, St Antony’s College, Wydział Polityki i Stosunków Międzynarodowych. Dwunastomiesięczne stypendium im. J. Conrada (British Council). Staż naukowy w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

a5

1999-2000 Magister prawa konstytucyjnego porównawczego, Central European University, Wydział Prawa, Budapeszt. Jedenastomiesięczne studia magisterskie prowadzone w języku angielskim według programu amerykańskiego. Program akredytowany w USA.

a1

1994-1999 Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Indywidualny tok studiów. Temat pracy magisterskiej: Działalność Misji OBWE w Bośni i Hercegowinie w latach 1995-1998.