Wystąpienia publiczne – Jak przygotować przemówienie?
Część 1
Kategoria: Personal branding

Fragment pochodzi z książki „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera”.

Przedstawię teraz autorski schemat prezentacji, który wykorzystuję w czasie prowadzonych przeze mnie szkoleń i coachingu. Pierwszym krokiem podczas przygotowywania wystąpienia jest ustalenie głównego celu. Celem może być informowanie o czymś, przekonanie do czegoś lub zaangażowanie. Z reguły jednak dobre wystąpienie czy przemówienie łączy te wszystkie elementy.

Drugi krok to ustalenie odbiorców, czyli zastanowienie się, kim są i czego oczekują.

Trzeci krok to ustalenie przekazu, który stanowi kompromis pomiędzy trzema czynnikami:

  • co jest ważne dla moich odbiorców (już to ustaliłem);
  • co jest ważne dla mnie (jakie jest moje przesłanie);
  • co mnie odróżnia od innych (moje przesłanie powinno być na swój sposób unikatowe i oryginalne).

Krok czwarty to przygotowanie narzędzi komunikacji, najlepiej poprzez symulację wystąpienia, czyli przygotowanie treści wystąpienia, ćwiczenie operowania głosem i mową ciała, zaplanowanie ubioru i gadżetów. Aby ustalić narzędzia komunikacji, warto na początku odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakich elementów składa się komunikacja.

Jednymi z najbardziej znanych badań w tym zakresie są dwa eksperymenty przeprowadzone w 1967 roku przez amerykańskiego naukowca Alberta Mehrabiana. Odnosi się do nich schemat przedstawiony na rycinie 5.1. Chociaż eksperymenty te są najczęściej cytowanymi badaniami, to są również przedmiotem nadinterpretacji z jednej strony, a krytyki z drugiej. Warto zatem wyjaśnić kilka spraw.

Mowa ciała - 55%
Wypowiadane słowa - 7%
Ton i barwa głosu - 38%

Po pierwsze, nie można zakładać, że treść wystąpienia jest nieistotna, a jedynie to, że jeśli wystąpi niespójność w przekazie komunikacyjnym pomiędzy treścią wystąpienia a brzmieniem głosu czy mową ciała, niewątpliwie zostanie ona dostrzeżona i wtedy mowa ciała czy ton głosu mogą mieć większe znaczenie dla odbiorcy niż wypowiadane słowa.

Po drugie, choć schemat ten daje do myślenia, warto pamiętać, że opiera się on jedynie na dwóch eksperymentach z udziałem kobiet, których istotą był przekaz emocjonalny dotyczący komunikacji postaw i uczuć. Nie należy zatem zanadto przywiązywać się do konkretnych liczb, ale raczej uznać je za dającą do myślenia ciekawostkę i traktować z pewnym dystansem.

Więcej o wystąpieniach publicznych znajdziesz w książce „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera”, którą można kupić tutaj.

BOOK_cover_mockup2_COACHING_MARKI

Zapisz się do newslettera by otrzymać wybrane fragmenty moich książek