Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską

Twoje cele – moja pasja

Książka stanowi pierwszą tak dogłębną próbę analizy negocjacji akcesyjnych prowadzonych przez Polskę przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Proces ten udało się odtworzyć dzięki wywiadom z czołowymi negocjatorami i decydentami politycznymi, a także dzięki lekturze tysięcy depesz agencyjnych, artykułów i notatek prasowych.

Premiera: 2010. | Książka ukazała się nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Główna teza książki zakłada, że stanowiska zajmowane przez Polskę w negocjacjach z UE uzależnione były od czynników wynikających z polityki wewnętrznej, w szczególności presji opinii publicznej, partii politycznych i grup interesów. W istocie tytułowa Gra o Europę toczona była na dwóch płaszczyznach: krajowej i międzynarodowej.

Sergiusz-Trzeciak-Mentor-Liderów-Personal-Branding-Marketing-Polityczny-Doradztwo-Szkolenia-Konsulting-Wybory-Wyniki-Wyborów-Coaching-Marki-Osobistej-Kariera-Lidera


Opinie o książce:

(…) Po książkę Sergiusza Trzeciaka warto sięgnąć także i dlatego, że oparta jest na bardzo solidnych podstawach naukowych. Zawiera niezwykle wnikliwie przeprowadzoną analizę negocjacji. Myślę, że może pobudzić do przemyśleń nie tylko ludzi nauki czy studentów politologii i stosunków międzynarodowych. Politycy, parlamentarzyści, urzędnicy – jednym słowem wszyscy, których interesuje Europa i procesy podejmowania decyzji – mogą się z niej wiele nauczyć.

Danuta Hübner, w latach 2004-2009 komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej, od 2009 roku przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

To książka o wyjątkowej jakości, zasługująca na uznanie. Zawiera bezcenny wgląd empiryczny w skomplikowany i pełen sporów proces polskiego przystąpienia do UE. Książka odsłania wiele nieznanych faktów i zawiera szereg pogłębionych analiz, przedstawionych w przystępny dla czytelnika sposób.

Jan Zielonka, profesor polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oksfordzie

Wejście Polski do UE poprzedzone długimi negocjacjami to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, które wpłynie na rozwój Polski w najbliższych dziesięcioleciach. Niestety, jest ono praktycznie nadal mało opisane i słabo przemyślane. Książka Sergiusza Trzeciaka na pewno pomaga wypełnić tę dotkliwą lukę. Jest ona również doskonałym wprowadzeniem czytelnika w zawiły i skomplikowany świat negocjacji Polski z Unią Europejską.

Marek Cichocki, dyrektor programowy Centrum Europejskiego w Natolinie

Książka Sergiusza Trzeciaka częściowo wypełnia lukę w polskim dyskursie wokół procesu integracji. Autor słusznie zwraca uwagę na kontekst teoretyczny rokowań akcesyjnych jako podwójnej gry z otoczeniem zewnętrznym i aktorami wewnętrznymi (krajowymi). Szczególnie cenne jest wskazanie roli aktorów wewnętrznych w tym procesie: partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i grup interesów.

Leszek Jesień, koordynator programu ds. UE w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych


Uwaga! Nakład został wyczerpany, ale nic straconego. Książkę można nadal kupić w wersji E-book w formatach PDF, EPUB, MOBI